JOB BOARDSTANDARD CHARTERED

Penetration Testing Senior Specialist
Cloud Security Engineer
Lead Access Management Engineering
Cloud Security Engineer
Project Manager – Cyber Security
Senior Incident Manager
Cybersecurity Professionals
Information and Cyber Security Assurance and Attestation Manager
Senior Information and Cybersecurity Assurance Manager
Senior Manager, ICS Group Risk Reduction
ICS Reporting & Governance Lead


Bank Gospodarstwa Krajowego

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Fiskalnego
Starszy Administrator ds. Utrzymania Aplikacji (SWIFT)
Starszy Analityk ds. Systemów IT
Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Płynności